Soon more info

Close

About

About

De schilderijen van Olivier Deprez lijken op het eerste zicht toevallige registraties van alledaagse fenomenen. Hij verbeeldt ze op een realistische wijze, maar niet zonder er binnen het schilderproces details aan te wijzigen. De basis voor zijn beelden ligt bij schetsen en aantekeningen op locatie. Deze plaatsen blijven als zodanig wel enigszins herkenbaar voor de toeschouwer, maar letterlijk vertaald in de verf zijn ze nooit. De kunstenaar vlakt doorheen een aantal studies kleine details uit op de tekentafel. Door dit langzaam uitzuiveren groeit er een artificiële reconstructie van de realiteit die zijn beelden een zekere bevreemdende anonimiteit geeft.

 

Niet alle schetsen worden daadwerkelijk omgezet naar schilderijen. Soms blijven ze in hun ontwikkelingsfase steken en groeien ze uit tot autonome tekeningen. Of vormen ze de aanleiding om in het atelier verder te bouwen op de onderliggende ideeën. De meeste van zijn stillevens groeien zo voort uit de tekentafel. Objecten worden ontdaan van hun oorspronkelijke context en ingezet in een kunstmatige opstelling. Ze worden archetypen of symbolen die gebruikt worden in een wereld die niet van hen lijkt te zijn.

 

Het werk zoomt inhoudelijk dan ook in op de wisselwerking tussen het individuele handelen en de omgeving. Grote structuren maar ook kleine elementen sturen ons onbewust veel meer dan we zelf vermoeden. De objecten waarmee we ons omgeven bepalen mee ons wereldbeeld. Onze waarden en normen worden er in gereflecteerd en ze voeden heel wat clichés in onze verbeelding.

 

Adres

F. Gevaerstraat 17

9040 Gent