Soon more info

Close

About

CAPS (Contemporary Art Projects) neemt voor de tweede maal deel aan BAD en zal werk tonen van radiomaker/kunstenaar Koen Fillet en tekenaar/schilder Stijn Bastianen. De missie van CAPS ligt in het promoten van hedendaagse schilder- en tekenkunst, het opereert als een nomadisch kunstplatform dat participeert aan verschillende, doorheen het land gespreide initiatieven en organiseert galerietentoonstellingen in o.a. Antwerpen (BORGER) en Brussel (RIVOLI).

2017 wordt geopend met een solo-expo van Tom Woestenborghs, deelname aan BAD te Gent en in mei een expo met nieuw werk van Koen Fillet (“The Trail”), vergezeld van een publicatie die voorgesteld zal worden tijdens het Antwerp Art Weekend. Tevens keren we deze zomer ook terug naar Oostende met een groepsexpo rond jonge Belgische teken- en schilderkunst.

Koen Fillet is een schilder die wil vertellen. Zijn schilderijen hebben vaak een titel die een verhaal suggereert of toch minstens flarden uit een verhaal. De afgebeelde dingen zijn zo alledaags dat ze de bezoeker veroordelen tot niets meer dan een vluchtige blik. Het is de combinatie van het gesuggereerde verhaal en de vluchtige blik die voor een betoverde spontaneiteit zorgt.

De beelden hebben een soort van ingehouden bijna ademloze spanning die maakt dat je de tijd neemt om het verbeeldende verhaal te begrijpen. Zijn werken brengen een subtiel evenwicht naar voren tussen verbeelding en beschrijving, tussen een colorist en een stilist.


De tekeningen van Stijn Bastianen (°1987) scheppen één voor één een eigenzinnige wereld waarin alles mogelijk lijkt. Ze tonen een fraai beeld van een heel gelaagde realiteit. Elk detail is op zijn plaats en vertelt als het ware een eigen verhaal.

De manier van tekenen van Bastianen komt overeen met zijn natuur. Als beeldenmaker schenkt hij zichzelf een grote vrijheid tijdens het werken. Tijdens het creatieproces haalt  hij een grote voldoening uit het zoeken, het ontdekken en het streven naar een evenwicht tussen planning en verrassing. De vrije attitude, een soort “je m’en fou”-tisme stelt hem in staat om waardevolle fouten te maken.

Zijn werk is beladen met fantasie en humor, eigen aan het karakter van de kunstenaar. Het serieuze karakter van de realistische schildertechniek wordt in contrast geplaatst met bespottelijke onderwerpen.

Hij studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen en is Meester in de schilderkunst en Meester in de vrije grafiek.