Soon more info

Close

About

De Filatuur vertrekt vanuit een passie voor schoonheid en organiseert kunstevents die het midden houden tussen een expositie in een galerij en een tentoonstelling in een museum.  Naast deze kunstevents, die plaatsvinden in een voormalige naaigarenfabriek in Aalst, zijn er ook tentoonstellingen in de vaste expositieruimte in Brussel.
De Filatuur brengt solo- en groepstentoonstellingen van Belgische en internationale kunstenaars en combineert diverse vormen van hedendaagse kunst. Op BAD toont De Filatuur werk van Charif Benhelima, Stefan Peters en Peter Weidenbaum.

 

 

Charif Benhelima werd in 1967 geboren in Brussel en volgde onder andere een opleiding aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK) en het International Center of Photography (ICP) in New York.
Het fotografisch werk van Charif Benhelima laat zich lezen als een zoektocht naar identiteit. Hij slaagt erin de duidelijk autobiografische grondslag van zijn werk te doorbreken en de toeschouwer uit te dagen tot het vormen van een eigen kritische kijk op de samenleving.
In deze digitale tijd waar, door de kwantiteit, beelden verworden tot een onnavolgbare brij, experimenteert Benhelima al meer dan 15 jaar met de polaroid 600. Door het medium en de onderwerpen van zijn werk, zorgt hij ervoor dat heden en verleden met elkaar in dialoog gaan, met de toeschouwer als speelbal in deze transitie.
Het volledige oeuvre van Benhelima werd in 2008 genomineerd door het “Robert Gardner Fellowship in Photography” (Harvard University/Peabody Museum). Zijn werk behoort tot Belgische en internationale collecties waaronder verschillende museale, zoals het Museum van Hedendaagse Kunst (M HKA, Antwerpen) en The Museum of Fine Arts in Houston.
Morningside Avenue, Harlem, 2000

 Stefan Peters werd in 1978 geboren in Hasselt en volgde onder meer een opleiding aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht (NL).
Voor Stefan Peters is het gewicht van de schilderkunst onlosmakelijk verbonden aan de zin en de nietigheid van het bestaan.  Met een specifieke fascinatie voor de taal van verf, ontsluiert Peters al gedurende enkele jaren de beeldvorming om zodoende dieper door te dringen in de werkelijkheid. In welke mate kan de lange traditie van het medium schilderkunst een antwoord bieden op de eigentijdse complexiteit?
De elegantie van zijn schildertechniek ondermijnt de kunstenaar met retorische middelen als omkeringen, spiegelingen en versnijdingen. Dit leidt tot taferelen met zowel feeërieke als apocalyptische kenmerken. Met indirecte belichting, scenische schaduwen en borstelsporen die vaak weigeren een beschrijvende functie te vervullen, dissecteert Peters datgene wat ons vertrouwd is.
Met verf mediteert en zoekt de kunstenaar naar een beginsel – hoe langer hoe meer is dat de eenvoud van een borstelspoor en zelfs de leegte. Uiteindelijk creëert Stefan Peters visuele draaikolken en hoewel er onherroepelijk iets knaagt aan de illusoire constructies hebben ze steeds een fatale zuigkracht.
Tekst: Stef Van Bellingen

Peter Weidenbaum werd op 25 juli 1968 geboren in Antwerpen en volgde een opleiding aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen (KASK) en het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK).
Het werk van Peter Weidenbaum laat zich niet inschrijven in bepaalde stijlelementen of constanten. Het is eerder een onderzoek naar onze beeldcultuur en het materialiseren van gedachten binnen de context van de kunst. Dat is het uitgangspunt van zijn beeldonderzoek; of het zich nu toont in een sculptuur, in een installatie of geschilderd op doek. Weidenbaums werk is een reactie op de dictatuur van de werkelijkheid en een zoektocht naar het metafysische.
In het boek “Aspecten van de Belgische kunst na ’45” van Willem Elias wordt het werk van Weidenbaum onder het neosymbolisme gesitueerd, een stijl die volgens Elias ontstaat in wat men in Vlaanderen ‘de school van Antwerpen’ noemt. In het neosymbolisme wordt op een eigentijdse wijze de sociale dimensie van het symbolisme geactualiseerd door een maatschappijkritiek te geven die verheldert via duistere wegen.
Weidenbaum hecht veel belang aan een maatschappijgericht creatieproces. Hij tracht een hedendaags gevoel als vervreemding te overbruggen aan de hand van gedeelde beelden: een gemeenschappelijke werkelijkheid waarbij het object zelf de drempel verlaagt. De permanente installatie “Passing By” op Montgomery in Brussel is gemaakt binnen deze context.
Het werk van Weidenbaum behoort tot belangrijke publieke en private collecties in binnen- en buitenland, zoals het Stedelijk museum het Domein Sittard (NL).