Soon more info

Close

About

Frank Van Heesvelde (°1975) is linograaf, schilder, tekenaar en beeldhouwer.

De natuur, en dan vooral de kracht van zee en wind, is zijn inspiratiebron.

Van Heesvelde is in zijn kunst intens bezig met het spanningsveld tussen tederheid en agressie. Meeuwen, zijn meest recente thema, zijn perfect geschikt als metafoor daarvan. In de lucht zwevend zijn ze sierlijk, zelfs lieftallig, eens op de grond vraat- en wraakzuchtig. Hij stileert ze van levensecht tot imaginaire beelden. Nog herkenbaar, maar vervormd tot toverachtige figuren.