Soon more info

Close

About

Hoger Instituut voor Schone Kunsten

Bij de eerste editie van BAD had het HISK een stand met Belgische schilders die aan dit Instituut het laureaatschap behaald hebben in de voorbije 20 jaar. Dit jaar wordt in de trappenzaal van het ICC doorlopend videokunst getoond van de afgestudeerden.

 

Het HISK organiseert in Vlaanderen postacademisch onderwijs op het gebied van audiovisuele en beeldende kunst. Het biedt jonge kunstenaars uit binnen- en buitenland gedurende twee jaar een eigen atelier aan. Binnen het programma wordt gestreefd naar een werkbaar evenwicht tussen de eigen praktijk in het atelier, gesprekken met gastdocenten, workshops, reading groups, studiereizen en publieksgerichte presentaties.

De internationale en cultureel diverse samenstelling van de groep kunstenaars zorgt voor kruisbestuivingen en dialogen. Het brede aanbod van internationale gastdocenten (kunstenaars, curatoren, critici, theoretici, …) biedt een kader waarbinnen de kunstenaars zich kritisch leren verhouden tot hun eigen werk. Door het unieke concept van het HISK kunnen de kunstenaars investeren in het onderzoek van hun werk in een ruime artistieke, culturele en maatschappelijke context.

Na twee jaar ontvangt de kunstenaar het certificaat ‘Laureaat van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten’. Sinds 1997 zijn 243 laureaten aan het HISK afgestudeerd. Het grootste deel daarvan bouwt een succesvolle loopbaan uit in de internationale kunstwereld.

 

Het HISK is decretaal erkend door het Ministerie van Onderwijs en wordt gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap – Ministerie van Onderwijs en gesteund door de Stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen.