Soon more info

Close

About

Jean Bilquin (Gent 1938) woont en werkt te Drongen (Gent).

Hij was docent aan de Gentse Academie voor Schone Kunsten thans Hogeschool. In 1999 was er een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk in het P.M.M.K. te Oostende. In 2006 stond zijn oeuvre centraal in het Stedelijk Museum Roermond (Nl), in het Natuurmuseum Rotterdam (Nl) en was er een opgemerkte deelname aan 2006 Beaufort te Zeebrugge met een schitterende grote sculptuur: “De man die de boot zag, in de lucht”.

Jean Bilquin is als beeldend kunstenaar geen l’Art pour l’Art-figuur. Met liefde gaat hij om met verf en doek, met tekenstift en papier, en concipieert hij zijn beelden in plaaster voor transformatie in brons. Hij schildert, tekent en beeldhouwt over eigen emoties. Hij zet energie om in materie. Mijn appreciatie voor deze artiest heeft te maken met mijn sympathie voor mensen die een vastgeroeste samenleving proberen los te krijgen. Een kunstenaar als Jean Bilquin is daar voortdurend via zijn plastisch oeuvre mee bezig. Zijn werk getuigt van een volgehouden en coherente intellectuele reflectie, het beoordeelt het leven in zijn brede samenhang, neemt afstand van de dagelijkse realiteit en formuleert artistieke statements die verder reiken dan de Kunst.

Zijn recente periode is andermaal bijzonder interessant. De figuren worden gereduceerd tot slanke silhouetten in een bijna lege, onbegrensde spirituele ruimte. Soms worden die silhouetten alleen maar met (verticale) lijnen aangeduid. De kunstenaar probeert het werk een metafysische sensatie mee te geven. Bovendien is het opvallend dat de jongste jaren het tweedimensionale van het doek of het papier wordt aangevuld door een reeks schitterende beelden of installaties in plaaster, beton of brons. Maar of het nu om sculpturen, schilderijen, tekeningen of grafiek gaat, steeds zal Jean Bilquin zijn figuren situeren tussen uitersten: hemel en aarde, leven en dood, innerlijk en uiterlijk. Dit dichotomisch karakter, die tweedeling, is zeer bepalend voor het inhoudelijke van zijn huidig werk.

Jean Bilquin heeft een boeiend oeuvre gecreëerd op het grensgebied tussen traditie en vernieuwing, het terrein waarop een overgeleverde symboliek persoonlijke nuanceringen en uitbreidingen heeft ondergaan. Zijn recent werk is als een allegorie: de westerse cultuur heeft bij het begin van dit nieuwe millennium nieuwe impulsen nodig en zou er goed aan doen zich opnieuw te oriënteren op de mediterrane en in het bijzonder op de klassieke cultuur.

Tekst: Ernest Van Buynder, Voorzitter van het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA)