Soon more info

Close

About

FIL & BAUKIS
De techniek van de assemblage is kenmerkend voor het textielwerk van Trui
Demarcke. Onder de naam FIL & BAUKIS ontwerpt ze sjaals, blouses en ander
textiel. Die naam roept automatisch reminiscenties op aan het door Ovidius in zijn
Metamorfosen beschreven verhaal van Philemon en Baukis. Dat echtpaar werd
door de goden beloond omwille van hun gastvrijheid en liefdestrouw: hun huis
veranderde in een tempel en het echtpaar veranderde bij hun dood in een eik en
een linde, waarvan de stammen in elkaar verwikkeld waren. Ook bij Trui Demarcke
is alles verbonden en verweven met elkaar. Stukken zijde worden samengevoegd
met wol, verschillende motieven en patronen wisselen met elkaar af. Abstractie
gaat hand in hand met concrete vormen en motieven.
Het hedendaags textiel van FIL & BAUKIS draagt onmiskenbaar de persoonlijke
stempel van Trui Demarcke: haar visie en de manier waarop diverse stukken en
kleuren met elkaar gecombineerd worden, zijn direct herkenbaar. Transparante en
gesloten weefsels worden gecombineerd: op die manier komen het onthullenverhullen
op een subtiele manier aan bod. Stukken van een kimono worden
samengevoegd met zelf ontworpen prints. De kleurenrijkdom en de pracht van de
telkens weer unieke stukken springen in het oog.
Naast de utilitaire functie (de sjaals en blouses zijn namelijk in de eerste plaats
gemaakt om gedragen te worden) bezit het werk ook een artistiek en esthetisch
oogmerk. De materialen, kleuren en composities vullen elkaar niet alleen aan maar
versterken elkaar soms in gewaagde combinaties. Zacht en krachtig tegelijk.
Verleidelijk en bereid om geen concessies te doen.
Het creëren van het textiel geschiedt in het atelier met het materiaal als
uitgangspunt. De kleuren fungeren als verf en taal om er een sensualiteit en
gevoeligheid aan te geven.
In een van zijn aantekenboekjes heeft Proust geschreven dat zijn roman A la
recherche du temps perdu vergeleken kan worden met het klaarmaken van ‘boeuf
à la mode’: het vlees wordt in een afgesloten pan gebraden zodat er geen enkel
aroma, geen enkel sap verloren gaat; iets waar de Fransen de zeer treffende
uitdrukking ‘boire son jus’ voor hebben. Proust vergeleek de daad van het creëren
dan ook met het raffinement van het langzame stoven, waarbij groenten en kruiden
worden toegevoegd zodat het vlees een spons wordt waarin alles wordt
opgenomen. Op die manier ontstaat er een geheel dat meer is dan de afzonderlijke
delen, elk op zich, waaruit het bestaat, en komt er een herleefde, doorleefde
innerlijke werkelijkheid tot uiting. Het textiel van Trui Demarcke draagt deze adem
ook alsof stof gebruikt kan worden om een ‘boeuf à la mode’ van textiel te maken.
Inge Braeckman