Soon more info

Close

About

Met een poëtische accuraatheid schildert Els Ceulemans taferelen die suggestief verwijzen naar conflicten en spanningen in zowel de hedendaagse maatschappij als haar persoonlijk leven. Soms vloeien aspecten uit beide leefwerelden achteloos in elkaar over en vormen ze één wrang en mysterieus geheel. Ceulemans schept zo een eigen beeldenwereld waarin adrenaline-opstotende roetsjbanen twijfelachtig pronken boven grauwe bunkers uit hartverscheurende oorlogen; waarin anonieme, autoritaire figuren vluchtelingen ogenschijnlijk terugduwen in moerassige waters of waarin een enkele bezeten jager de dieren in het bos doodschiet en ze aan de bomen fixeert, om zo maar enkele veelzeggende voorbeelden uit haar oeuvre aan te halen. 

(Tekst Jan Van Woensel)