Soon more info

Close

About

De beelden van Guy Timmerman hebben te maken met het in twijfel trekken van de realiteit zoals die zich aan ons voordoet. Zijn sculpturen zijn menselijke silhouetten die het wezenlijke van de mens trachten uit te drukken. Ze tonen de mens als zoekend en denkend wezen tussen het aardse en het spirituele. Timmermans zoekt naar datgene wat de dagelijksheid overstijgt.
Guy Timmermans behaalde de Meestergraad Beeldende Kunsten aan de Koninklijke Academie van Geel. Hij is docent beeldhouwkunst aan de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst te Gent. Verscheidene beelden van hem bevinden zich in openbare ruimtes o.a. in Campo Santo te Gent, in RVT St Eligius te Zeveneke, op de parkbegraafplaats van Nazareth