Soon more info

Close

About

Het specifieke en het geheel

In een tijd die steeds wordt beschreven als het hoogtepunt van de historische vooruitgang, heeft het geen zin het wiel opnieuw uit te vinden of een authentieke scheppingsdaad na te streven. Het artistieke pad dat Demeulenaere bewandelt is een bescheiden pad: hij eigent zich bestaande vormen toe. Door elementen weg te nemen en opnieuw samen te stellen, wordt hij in staat gesteld te begrijpen hoe de dingen werken
Hoewel men kan zeggen dat Hans Demeulenaere een bouwer is, brengt hij zelden nieuwe vormen in de wereld. De kunstenaar is verre van een ‘schepper’, maar men zou hem een ‘vertaler’ of een ‘interpretator’ kunnen noemen. Geïnteresseerd in het verdubbelen, in het spiegelen, en in de kopie, onderzoekt Demeulenaere wat er voortvloeit uit het recreëren, spiegelen of herhalen van bestaande objecten en procedures.
Dialoog en wederzijdse betrokkenheid vormen de kern van de praktijk van Demeulenare en elk project komt voort uit een ander soort samenwerking.
Soms gaan artistieke allianties gepaard met het presenteren van een complementair oeuvre in de ruimte, het bekritiseren van elkaars werk of het aannemen van de rol van bemiddelaar of curator. Demeulenaere beweegt consequent tussen het specifieke en het geheel.
(Gebaseerd op de tekst van Laura Herman.)