Soon more info

Close

About

Leyla Aydoslu werkt, ondanks haar achtergrond als schilder, uitsluitend driedimensionaal. Stilistisch en historisch laat haar werk zich moeilijk categoriseren. Het valt ergens tussen schilderkunst, beeldhouwkunst, assemblage en installatiekunst.
Zonder specifieke referentie verkent ze met haar poëtische werken zowel aspecten van lijn, kleur, vorm en volume als van de relatie tot de ruimte, het stedelijke landschap en architectuur.
In haar recente evolutie stimuleren begrippen zoals schaal, eenheid versus veelheid, continuïteit versus breuk het ontstaan van haar werken. Al die aspecten zijn dan weer van invloed op de keuze van het materiaal.
Ze maakt gebruik van nederige, vaak gevonden materialen en vormt deze om tot fragiele composities. Met een gevoel van vergankelijkheid lijken ze een precaire wereld weer te geven.
Aydoslu’s constructies zijn het resultaat van een gevoelsmatig proces. In eerste instantie draait het voor haar om de lichamelijke beleving van de creatie. Vaak zijn het haar eigen lichamelijke limieten die bepalen hoe ver ze kan gaan, bijvoorbeeld in de keuze van materiaal. In die zin bepalen ze dus ook hoe de werken er uiteindelijk zullen uitzien.