Soon more info

Close

About

Loose space.

Vanuit een bewuste perceptie van de ruimtelijke omgeving krijgt de fascinatie van Tiemke Gauderis voor de gelaagdheid van het waarnemen gestalte. Alles wat we zien wordt beïnvloed door eerder ervaringen. Zoals Fiona Tan zei: “The act of looking is the act of creating”.

In haar voorliefde voor zwart en wit, schuilt ook haar liefde voor licht en donker; en dat wat het ene bij het andere veroorzaakt. De schemerzone, de schaduwen, het samenvallen van beelden, het overbelichte en het onderbelichte. De lichte en donkere partijen laten ruimte voor verbeelding. Het afwezige stelt zo het aanwezige in vraag.
Met onthechting en een subtiel spel met perspectief, scherpte, waas, licht en schaduw probeert Tiemke Gauderis haar waarnemingen om te zetten in composities die balanceren tussen tweedimensionale en driedimensionale beelden. In de spanningsverhouding van het platte tekenvlak en de suggestie van de derde dimensie schuiven de fysieke en de mentale ruimte in elkaar. In haar zoektocht naar wat ruimte maakt, probeert ze een tussenruimte zichtbaar te maken.

Het tekenwerk van Tiemke Gauderis is een soort ‘work in progress’. De intuïtieve en associatieve verwerking van haar waarnemingen zorgen ervoor dat een werk op een bepaald moment kan transformeren in een ander werk. Er is geen beperkend concept, alleen ‘één vloeiend kijkbeeld’ om het met de woorden van filosoof Hans Theys te zeggen.

Tiemke Gauderis (°1984) woont en werkt in Oostende. Ze studeerde aan Luca School of Arts (tekenkunst – vrije grafiek) en was in 2016 eerste laureaat van de Ronse Drawing Prize #48.